"ДОМИ-СМДЛ"- ЕООД гр.Шумен


                Медико- диагностична лаборатория "ДОМИ-СМДЛ" ЕООД е специализирана в областта на рентгеновите изследвания и е първата частна лаборатория по компютърна томография в България. Лабораторията по образна диагностика се намира на втория етаж в сградата на старата поликлиника и разполага с нов спирален скенер- PQ 5000 на американската фирма PICKER. С него се извършват нативни и контрастни изследвания на глава, гръбначен стълб, бели дробове, коремни органи, малък таз и крайници. Апаратурата дава възможност за бърза и прецизна диагностика, щадяща пациента, както и за DICOM комуникация. Резултатите от изследването могат да бъдат представени, както на рентгенов филм, така и на електронен носител.

Make a Free Website with Yola.